Krzysztof Ścibich Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy scibich.com

Krzysztof Ścibich - Komornik Sądowy - Bydgoszcz

Kancelaria komornicza w Bydgoszczy

Krzysztof Ścibich to doświadczony komornik sądowy, który prowadzi w Bydgoszczy kancelarię komorniczą. Wykonuje ona czynności w zakresie między innymi: egzekucji należności pieniężnych, w tym głównie alimentacyjnych. Do egzekucji niepieniężnych zaliczają się natomiast: eksmisje, odbiór rzeczy lub osadzenie w areszcie. Poza wyłączeniami ustawowymi komornik może prowadzić sprawy na terenie całej Polski, odnośnie spraw wszczętych do dnia 31 grudnia 2018 roku. Wierzyciel może wobec tego aktualnie sam wybrać komornika, a Krzysztof Ścibich cieszy się dużym zaufaniem. Zadaniem komornika jest wykonanie orzeczenia sądu lub zapisu umieszczonego w akcie notarialnym. Czynności terenowe mają na celu wykrycie majątku dłużnika, zajęcie go i sprzedaż - licytację.
Krzysztof Ścibich Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
tel.: +48525161500
ul. Poznańska 19 / 5A
85-129 Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie
REGON: 340576716


Otwarte:
Pon. - Pią. 8:00-16:00

2016 - Content copyright © www.kremowa.pl